0493 894 752

vervolg1 vervolg2 vervolg3 vervolg4

Arbeidsrecht

Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Zowel werkgevers als werknemers dienen ervoor te zorgen dat er gezond en veilig kan worden gewerkt. De wijzigingen van de Arbowet zijn vooral gericht op een betere preventie, waarbij er voorkomen dient worden dat werknemers door gezondheidsklachten verzuimen en uitvallen.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is al een jaar oud. Deze Wet regelt de werkrelatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgever(s). Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en is er veel onrust en onzekerheid in de markt veroorzaakt. 

Op 24 maart 2017 is het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel beoogd een oplossing te bieden aan werkgevers die, sinds de invoering van de WWZ, verplicht een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag van een langdurige zieke werknemer. 

Het Gerechtshof Den Haag heeft op 1 juli 2016 uitspraak gedaan waarbij de vraag centraal stond of een werknemer, die ontslagen was omdat hij onder werktijd onder invloed was van cocaïne, desondanks toch nog recht had op een transitievergoeding.

Regelmatig worden in algemene voorwaarden door professionele gebruikers bepalingen opgenomen waarbij een direct opeisbare boete wordt verschuldigd als een contractsverplichting niet wordt nagekomen. Een zogenaamd boetebeding. Over de inhoud van algemene voorwaarden, waaronder dus een boetebeding, wordt in regel niet door een professionele gebruiker met een consument gesproken.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer