0493 894 752

vervolg1 vervolg2 vervolg3 vervolg4

Bestuurs-en milieurecht, ruimtelijke ordening

Maak je door omstandigheden niet direct gebruik van jouw omgevingsvergunning voor bouwen? Of liggen de bouwwerkzaamheden stil? Let op! De gemeente kan over gaan tot intrekking van jouw omgevingsvergunning indien er gedurende 26 weken geen bouwwerkzaamheden zijn verricht. Voorbereidende handelingen zoals het bouwrijp maken van de grond of het plaatsen van bouwhekken zijn geen bouwwerkzaamheden. 

Het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren van de gemeente Someren ligt sinds 27 oktober 2017 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 7 december 2017, kan je reageren op dit plan.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Deurne ligt sinds 9 juni 2017 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 20 juli 2017, kan eenieder reageren op dit plan. Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Deurne met uitzondering van het vestigingsgebied glastuinbouw, het terrein van de kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk te Liessel, het voormalig mobilisatiecomplex aan den Helmondsingel en het bedrijventerrein ‘Binderen-Zuid’ ten westen van de kern Deurne.

Mag je permanent wonen op een recreatiepark? Hoe zit het met de huisvesting van arbeidsmigranten? Hoe zit het met erfpacht en een recreatiewoning? Wat mag een recreatiepark aan tarieven en servicekosten doorberekenen aan hun bewoners? Allemaal vraagstukken die niet zorgen voor vertier. Nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen? Lees dit artikel. 

Het komt regelmatig voor dat bedrijven geconfronteerd worden met de mededeling van de gemeente dat bepaalde activiteiten op hun perceel niet zijn toegestaan. Dit kan vergaande consequenties hebben, denk aan het staken van (bedrijfs)activiteiten of zelfs verplichte bedrijfsverplaatsing. Strijdigheid met het bestemmingsplan is in de meeste gevallen de boosdoener van dit verhaal. In de discussie wordt regelmatig verwezen naar gemaakte afspraken met de overheid. Helaas bieden deze vaak geen soelaas!

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer