0493 894 752

vervolg1 vervolg2 vervolg3 vervolg4

Bestuurs-en milieurecht, ruimtelijke ordening

Het voorontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren van de gemeente Someren ligt sinds 27 oktober 2017 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 7 december 2017, kan je reageren op dit plan.

Het ontwerp-bestemmingsplan voor het buitengebied van de gemeente Deurne ligt sinds 9 juni 2017 ter inzage. Gedurende 6 weken, dus tot en met 20 juli 2017, kan eenieder reageren op dit plan. Het nieuwe bestemmingsplan omvat het gehele buitengebied van de gemeente Deurne met uitzondering van het vestigingsgebied glastuinbouw, het terrein van de kalkzandsteenfabriek aan de Hoogdonk te Liessel, het voormalig mobilisatiecomplex aan den Helmondsingel en het bedrijventerrein ‘Binderen-Zuid’ ten westen van de kern Deurne.

Mag je permanent wonen op een recreatiepark? Hoe zit het met de huisvesting van arbeidsmigranten? Hoe zit het met erfpacht en een recreatiewoning? Wat mag een recreatiepark aan tarieven en servicekosten doorberekenen aan hun bewoners? Allemaal vraagstukken die niet zorgen voor vertier. Nieuwsgierig naar het antwoord op deze vragen? Lees dit artikel. 

Het komt regelmatig voor dat bedrijven geconfronteerd worden met de mededeling van de gemeente dat bepaalde activiteiten op hun perceel niet zijn toegestaan. Dit kan vergaande consequenties hebben, denk aan het staken van (bedrijfs)activiteiten of zelfs verplichte bedrijfsverplaatsing. Strijdigheid met het bestemmingsplan is in de meeste gevallen de boosdoener van dit verhaal. In de discussie wordt regelmatig verwezen naar gemaakte afspraken met de overheid. Helaas bieden deze vaak geen soelaas!

Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. Het verbod houdt in dat de eigenaren van asbestdaken in de periode 2016-2024 het asbest dak moeten laten verwijderen.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, bijvoorbeeld golfplaten en dakleien. Het verbod gaat alleen om dakbedekking, dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Daarnaast geldt het niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer