0493 894 752

vervolg1 vervolg2 vervolg3 vervolg4

Heb je schade geleden door een fout van een ander of wordt je voor de schade van een ander aansprakelijk gesteld? Of heb je een geschil met de overheid over geleden schade? Sumrin Advocaten is ook op het gebied van aansprakelijkheid deskundig. Wij hebben onder meer ervaring met zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad, milieuaansprakelijkheid en overheidsaansprakelijkheid.

In al deze kwesties is Sumrin Advocaten jouw specialist. Bekijk hieronder de meest actuele nieuwsartikelen.

Nieuwsartikelen - Ondernemingsrecht, aansprakelijkheid

All-in telefoonabonnementen onderuit!

De Hoge Raad heeft op 12 februari 2016 een uitspraak gedaan over all-in telefoon-abonnementen gesloten door consumenten. Vele abonnementen zijn niet rechtsgeldig, aldus de Hoge Raad. In de praktijk wordt bij een telefoon-abonnement tevens een (zogenaamd gratis) toestel aangeboden. Iedereen weet dat je feitelijk voor het toestel ook betaalt. Je betaalt een all-in bedrag per maand zonder dat je weet hoe het all-in bedrag is samengesteld of opgebouwd. In veel gevallen zit in het all-in bedrag ook nog eens een rente/kosten-component.

Lees meer...

Wetsvoorstel Schade bij inbreuk Mededingingsrecht

Op Europees en nationaal niveau bestaat reeds regelgeving om op publiekrechtelijk niveau op te treden tegen concurrentiebeperkende afspraken en/of gedragingen alsmede tegen misbruik van economische machtsposities. Op Europees niveau is dat neergelegd in het Europees Verdrag en op nationaal niveau in de Mededingingswet. Het toezichthoudend orgaan in Nederland is de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Lees meer...

De V.O.F. failliet, de vennoten privé ook?

Op 6 februari 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan over het faillissement van een VOF. De vennootschap onder firma (V.O.F.) is een samenwerkingsverband tussen twee of meer vennoten dat gebaseerd is op een (veelal schriftelijke) overeenkomst. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) die een rechtspersoon is en via een notariële akte wordt opgericht. 

Lees meer...

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer