0493 894 752

vervolg1 vervolg2 vervolg3 vervolg4

In de praktijk is de werksituatie van een ambtenaar weliswaar vergelijkbaar met de werksituatie van een reguliere werknemer maar de rechtsverhouding is van een heel andere orde. De rechtspositie van ambtenaren zal in de toekomst steeds meer gelijkgesteld gaan worden met die van 'gewone' werknemers maar zolang dat nog niet volledig het geval is, blijft het ambtenarenrecht een bijzonder rechtsgebied met eigen regels en procedures. Vanwege deze  verschillen met het normale arbeidsrecht is specifieke vakkennis vereist bij geschillen tussen een overheidsinstelling en een ambtenaar. Niet allen hebben wij deze kennis in huis, wij beschikken ook over ruime ervaring op dit specifieke terrein.

In al deze kwesties is Sumrin Advocaten jouw specialist. Bekijk hieronder de meest actuele nieuwsartikelen.

Nieuwsartikelen - Arbeidsrecht

De nieuwe Arbowet: wat betekent dit voor jou als werkgever?

Per 1 juli 2017 wordt de Arbowet gewijzigd. De vernieuwde Arbowet heeft als doel de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening te vergroten. Zowel werkgevers als werknemers dienen ervoor te zorgen dat er gezond en veilig kan worden gewerkt. De wijzigingen van de Arbowet zijn vooral gericht op een betere preventie, waarbij er voorkomen dient worden dat werknemers door gezondheidsklachten verzuimen en uitvallen.

Lees meer...

Wet DBA: de stand van zaken!

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is al een jaar oud. Deze Wet regelt de werkrelatie tussen ZZP'ers en hun opdrachtgever(s). Met de invoering van de Wet DBA is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft en is er veel onrust en onzekerheid in de markt veroorzaakt. 

Lees meer...

Wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag 'gekraakt' door Raad van State

Op 24 maart 2017 is het wetsvoorstel transitievergoeding bij ontslag ingediend bij de Tweede Kamer. Dit voorstel beoogd een oplossing te bieden aan werkgevers die, sinds de invoering van de WWZ, verplicht een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag van een langdurige zieke werknemer. 

Lees meer...

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer