0493 894 752

vervolg2

Nederland is niet zoals de Verenigde Staten. Maar smartengeld vormt ook in Nederland een belangrijk onderdeel van de schadevergoeding in letselschadezaken. Smartengeld, ook wel immateriële schadevergoeding genoemd, is een vergoeding voor pijn, verdriet en/of minder levensvreugde. Laat je dus goed informeren over het recht hierop als je letselschade hebt.

Artikel letselschade 2
Het smartengeld dient door de aansprakelijke partij te worden vergoed naast alle andere kosten en schadeposten (zoals medische kosten, kosten voor huishoudelijke hulp en inkomensschade) die het slachtoffer heeft vanwege het opgelopen letsel. Ook indien het letsel op zichzelf gezien niet zo groot is, komt een slachtoffer voor smartengeld in aanmerking.

Hoogte smartengeld?

De hoogte van het smartengeld wordt bepaald aan de hand van de aard en de ernst van het letsel, de geleden pijn, de duur van het herstel, eventuele blijvende littekens en/of lichamelijke beperkingen, de invloed van deze littekens en/of beperkingen op het leven, de leeftijd en het geslacht van het slachtoffer en de verwijtbaarheid van de aansprakelijke persoon. Leidraad voor de vaststelling hiervan zijn vaak eerdere uitspraken van rechters hierover in vergelijkbare gevallen. In veel gevallen hoeft het smartengeld niet beperkt te blijven tot een gering bedrag.

Hulp bij letselschadezaken?

Indien je letsel hebt opgelopen waarvoor een ander aansprakelijk is, is het dus zaak je hierover goed te laten informeren. Dit kan bij Sumrin Advocaten. Neem gerust eens vrijblijvend contact hierover op met Edwin van Gerven (e.vangerven@sumrin.nl of 0493-894752).

In de meeste gevallen kunnen de kosten van onze rechtsbijstand direct bij de aansprakelijke (weder)partij in rekening worden gebracht.

Heeft u een vraag?

 1. (*)
  Ongeldige invoer
 2. (*)
  Ongeldige invoer
 3. (*)
  Ongeldige invoer
 4. (*)
  Ongeldige invoer